Personlig Treningsveiledning

Styrketrening

Styrketrening er bra for kondisjonen, helsen din, blodsukkeret, og mange ganger det mentale overskuddet ditt samtidig som du reduserer risikoen for skader. Vi kan hjelpe deg sette sammen et optimalt styrkeprogram ift til hva ambisjonene dine er. 

Utholdenhetstrening

Utholdenhetstrenings dreier seg om trening som  ivaretar eller bedre kroppens evne til å opprettholde relativt hardt arbeid over lengre tid. Kondisjonstrening er en av de fire hovedtypene trening sammen med styrke, balanse og fleksibilitet. Ideelt sett bør alle disse fire treningstypene inngå i et sunt treningsprogram.

Det er mange måter å trene utholdenhet. Ønsker man å bedre utholdenheten genuint eller idrettspesifikt bør man ha en plan. Dette for ulike aktiviteter har ulike krav ift kondisjonskrav, ergo skal også treningsplanen justere ift til hovedaktiviteten. En plan vil redusere sjansen for belastningsskader samt sikre en formbedring. 

Helse

Trening har en genui effekt på kroppen. Den er som en multivitamin, eller en bredspekteret medsin, siden den har innvirkning på de fleste av kroppens organer. Trening for en bedre helse skal gjøre deg godt, dvs at man skal merke det på alt på det menatle (bedre humør og overskuydd), og fysiske funksjoner f.eks. lettere å trapper, mindre smerter.

Her bommer mange i sin søken etter et treningsopplegg som skal gi en bedre helse. Her anbefaler vi alle om å ta kontakt for å eg godt trenings/aktivitetsopplegg som gir overskudd og sterkere helse.

Forebyggende trening

Forebyggende trening er trening som forebygge skader og smerteutvikling relatert din aktivitet, arbeid eller aldring. Driver man med en spesifikk idrett skal den forebyggende treningen ha fokus på skader relatert idretten samt utøvernes ferdigheter. Men i vår verden mener vi at forebyggende trening er ennå viktigere i befolkningen som ikke driver med idrettspesifikke aktiviteter. Da vil forebyggende den treningen handle mye om å opprettholde funksjoner som natrulig forvitres som følge av aldring. Det gjør at man opprettholder arbeidsevene samt bremser aldringsprosessen 

Det vil ofte være fokus på regelmessig styrketrening, bevegelighetstrening, stabilitets- og balanseøvelser. Dette anbefales for å redusere risikoen for skade. Gal, oftest for rask, treningsprogresjon kan føre til skade.