Hva behandler vi

HODEPINE

Hva er Hodepine?
Hodepine har mange og sammensatte årsaker, og er en av våre vanligste plager. Hos kiropraktoren kan du få hjelp til å finne årsaken til din hodepine og finne frem til riktig behandling.

Hodepine ledsages ofte av andre symptomer som uvelhet, kvalme, tretthet, øresus, ustøhet og konsentrasjonsvansker. Hodepine skyldes sjelden underliggende alvorlig sykdom, men kraftig og vedvarende hodepine skal alltid tas på alvor. Dette gjelder spesielt barn. Mye hodepine vil i det lange løp kunne påvirke humøret. Har du hodepine en gang i uken blir det over 50 dager iløpet av et år. Søk hjelp før hodepinen blir en stor plage for deg.

Årsak
Hodepine er, som alle andre former for smerte, et varsel om at noe er galt. Ofte er det feilfunksjoner i nakken, som leddlåsninger, stram muskulatur, betente senefester, eller triggerpunkter som er årsaken til at vi kjenner hodepine. Dette er årsaker som behandling fungerer godt for.

En og samme pasient kan også ha flere typer hodepine samtidig. Å ha diagnosen migrene betyr ikke at man ikke kan ha andre former for hodepine samtidig. Behandling av nakke, skuldre, kjeve og hode kan gi en migrenepasient betydelig mindre hodepine enn før behandling.

Vanlige typer hodepine:

Spennings hodepine
Også kalt stresshodepine eller tensjonshodepine. Smertene kan gå til begge sider av hodet og begynner ofte som muskelspenninger i nakke og skuldre, som sprer seg til bakhodet og frem mot pannen, føles ofte som et stramt bånd rundt hodet.

Forekommer vanligvis uten kvalme og er ofte stressrelatert.
Responderer ofte godt til kiropraktisk behandling

Nakkehodepine
Også ofte kalt cervicogen hodepine, Skyldes låsninger i nakkens ledd som gir hodepine, ofte sammen med nakkesmerter og stram muskulatur øverst i nakken. Responderer vanligvis svært godt til kiropraktisk behandling.

Migrene
Anfall kan varsles med karakteristiske synsforstyrrelser som flimring, prikking eller lynglimt.Dette kalles for aura. Pulserende smerte. Vanligvis bare på den ene siden av hodet. Vanligvis intens smerte som forverres ved anstrengelse. Kvalme og overfølsomhet for lys- og lydinntrykk. Kan respondere godt til kiropraktisk behandling.

Medikament indusert hodepine
Langvarig og hyppig bruk av smertestillende medikamenter er en av de vanligste årsakene til kronisk hodepine.

Sjeldne typer hodepine:
Klasehodepine
En sjelden og invalidiserende hodepine som oftest rammer menn, også kalt Horton’s hodepine.
Kommer anfallsvis.

Hodepine som skyldes annen sykdom:
Infeksjoner og feber
Bihuleproblemer
Høyt blodtrykk
Hjernesvulster (sjeldent)
Forgiftningstilstander

ISJIAS

Smerter, nummenhet og kanskje lammelser i benet kan komme fra en irritert eller klemt nerve inne i ryggen. Dette er en tilstand som kalles isjias.

Isjiasnerven er kroppens lengste nerve. Den er en stor og tykk nerve som egentlig er en samling av lange nervetråder som kommer ut mellom to ryggvirvler, en på hver side av hver ryggvirvel. Selv om isjiassmerte kan komme fra klem på isjiasnerven på sin vei gjennom sete og ben, er det mye oftere trykk på nervetråden inne i ryggen som er årsaken.

Det er viktig å vite at smerter og nummenhet og en følelse av lammelse i benet ikke alltid er isjias, men kan komme av leddlåsninger, muskelspenninger og triggerpunkter i korsryggen, bekken, hofte og ben, og ikke fra en klemt nerve. Dette kalles ofte isjialgi eller «falsk isjias». Isjialgi har en mye høyere forekomst enn isjias og mange pasienter er feildiagnosert på dette området.

Kiropraktoren er spesialist på å diagnosere og behandle isjias så vel som smerter og nummenhet i benet fra leddlåsninger, muskelspenninger og triggerpunkter.

Den aller vanligste årsaken til isjias er betennelse og irritasjon rundt nerveroten som oppstår ved skiveprolaps. En skiveprolaps oppstår når en av skivene mellom ryggvirvlene, etter en periode med feilbelastning og overbelastning, får en kraftig skade og trykker bakover mot en av nervene. Graden av skiveprolaps kan variere stort og trykket på nerven vil derfor også ofte variere i lik grad.

Skiveprolaps er ikke farlig og det er mange som har skiveprolaps som ikke har isjias. Alle pasienter med isjias trenger heller ikke en operasjon, selv om mange fremdeles tror det. Dette avhenger veldig ofte av hvor kraftig trykk det er på nerven. Om prolapset er opphavet til isjiassmertene eller ikke, og kan behandles eller ikke hos kiropraktor, må vurderes i hvert enkelt tilfelle. Det er helt trygt å gå til kiropraktor med skiveprolaps og isjias.

Isjialgi kan gi lignende symptomer, og ofte er det vanskelig å skille mellom isjias og isjialgi. Kiropraktorer har i alle år vært kjent for sine gode resultater ved behandling av isjias og isjialgi. 

Når bør du oppsøke en kiropraktor?
Hvis du får smerter i benet, bør du oppsøke kiropraktor som vil kunne stille riktig diagnose og behandling av isjias og isjialgi.

Må jeg operere?
Bare 5% av de som får isjias blir operert. Du skal vurderes for operasjon hvis du har uutholdelige smerter som ikke lar seg lindre, eller har store lammelser i fot og ben som forverres. Kiropraktoren vil henvise for en slik vurdering om det skulle bli nødvendig.

Ved vannlatingsforstyrrelser grunnet lammelse av urinblæren og/eller nummenhet i skrittet, skal det alltid henvises til operasjon umiddelbart. Ved slike tilfeller skal pasienten umiddelbart ta kontakt med kiropraktor, lege, legevakt eller sykehus. Dette skjer svært sjeldent men skal tas alvorlig.

Har du noen spørsmål så ta kontakt med oss og få snakke med kiropraktoren direkte og få svar på de spørsmål du evt har. Våre kiropraktorer har lang erfaring med isjias- og isjialgipasienter.

BEKKENLØSNING

Bekkenløsning er ingen diagnose og bør derfor heller aldri gis som noen diagnose. Bekkenløsning er en naturlig prosess som skal skje med ALLE gravide. Det er heller ikke bekkenløsningen i seg selv som skaper smertene.
Bekkenløsning er prosessen hvor kroppen skiller ut hormoner som blant annet gjør ledd i bekkenet mer mobile. Det er en forberedelse til fødsel og er med på å gi fosteret mer plass etterhvert som det vokser. Alle gravide får bekkenløsning uavhengig om de får smerter eller ikke.

Samtidig opplever mange gravide økende smerter i bekken, korsrygg, lyske og av og til symfysen. Dette skyldes påkjenningene som kroppen går igjennom under svangerskapet, og selve smertene skyldes leddlåsninger og muskelknuter i og omkring bekkenet.
Derfor kan gravide med smerter i bekken, lyske, korsrygg eller symfyse behandles på samme måte som alle andre med smerter i disse områdene. Og ofte med godt resultat. Om du har fått diagnosen bekkenløsning så fortvil ikke. Det er en naturlig del av graviditeten og noe alle skal ha. Smertene du kanskje opplever derimot skyldes vonde og stramme muskler og ledd i bekken og korsrygg og behandling av dette området gir ofte en god effekt på smertene. Behandling av gravide er på ingen måte farlig hverken for barnet eller mor. Kiropraktoren kan hjelpe med graviditetsrelaterte bekkensmerter, både under og etter fødsel. Mer om bekkenløsning og graviditetsrelaterte bekkensmerter.
 
Bekkenet består av tre bevegelige bekkenledd og et haleben. Sammen danner de en ring. Dette er grunnmuren for en bevegelig korsrygg. Bekkenet er i bruk og bevegelse hele tiden, ikke minst når man går, sitter eller snur seg i sengen.
I et svangerskap får bekken og rygg nye påkjenninger, i form av rask vektøkning på forsiden av kroppen og store hormonforandringer som påvirker kroppen på alle måter. Dette er normalt og en del av et svangerskap. Men disse påkjenningene påvirker muskler og ledd i korsrygg og bekken i stor grad og etterhvert vil muskler og ledd bli overbelastet og skadet. Dette fører til tilstramninger i muskulatur i og omkring korsrygg og bekken som fører til vanlige leddlåsninger. Det er disse leddlåsningene og muskelspenningene som gir selve smertene gravide kan oppleve. De hormonelle forandringene er en naturlig del av svangerskapet. 

RYGGSMERTER

Ryggsmerter er den vanligste plagen i nerve-muskel-skjelettapparatet og samfunnets dyreste enkeltlidelse. Akutt vondt i ryggen, også kalt Lumbago, er en smertefull, men sjeldent en farlig tilstand. Mange blir raskt bedre, men tilbakefall er dessverre vanlig. Enkelte ganger forverres tilstanden til isjias, eller utvikler seg til en kronisk tilstand med gjentatte tilbakefall eller vedvarende smerter (kronisk lumbago).

Kiropraktoren er spesialist i å diagnosere og behandle plager og smerter i ryggen. Internasjonale studier viser at behandling hos kiropraktor er en trygg og effektiv måte å bli kvitt smerter og andre symptomer på.

Årsaker
Årsakene til akutte ryggsmerter er mange og sammensatte. Den vanligste årsaken er sammentrekning i dyp leddmuskulatur som gjør at leddet(ene) ikke beveger seg normalt, og smerter oppstår. Smerter kan også komme fra muskelknuter og spenninger i den ytre muskulaturen i og omkring smerteområdet. Forebygging er veldig viktig, dessuten bør man komme raskt i behandling ved ryggsmerter. Undersøkelser viser at jo raskere du kommer tilbake i bevegelse, desto raskere blir du smertefri.

Behandling
Behandling hos kiropraktor er trygt og effektivt. Målet er å redusere smerte gjennom å øke bevegeligheten i ryggleddene og få tilbake normal funksjon i bevegelsesapparatet og nervesystemet. Hovedsaklig undersøker kiropraktoren funksjonen og tilstedeværelsen av smerte og feilfunksjon i ledd, muskler, bindevev og nervesystem. I tillegg undersøker kiropraktoren om det kan være andre årsaker til ryggsmerter, som aktiviteter med gjentatt feilbelastning, lite fysisk aktivitet eller psykiske belastninger eller mistrivsel. Etter endt behandling, når pasienten har bedret funksjon og er smertefri, gis øvelser for å styrke ryggen og bevare dens bevegelighet for å forebygge mot fremtidige tilbakefall.
Behandling inkluderer:

Dette kan du selv gjøre
Ved akutte ryggsmerter vil kuldepakning på smerteområdet i en halvtime av gangen kunne være effektivt i å dempe betennelsen og få ned smertene. Veksling mellom avlastning og bevegelse kan også være med på å øke bevegeligheten i ryggen. Ved vedvarende smerter utover et par dager anbefales det å oppsøke kiropraktor for undersøkelse og behandling av ryggen. Når du ikke kan gå på jobb på grunn av ryggsmerter kan kiropraktoren gi sykemelding når det er nødvendig.

Kiropraktisk behandling av akutte og kroniske ryggsmerter er veldokumentert, trygt og effektivt. 

MIGRENE

Migrene er et stort og underdiagnosert problem. Hver måned er over 30.000 nordmenn borte fra jobb eller skole pga. migrene. Kiropraktisk behandling har vist seg å kunne redusere både anfallshyppighet og -intensitet hos personer med migrene.

Migrene skiller seg klart fra andre typer hodepine og kan inndeles i klassisk og vanlig migrene. Klassisk migrene har karakteristiske forvarsler før smertene inntreffer som kalles for aura. Dette kan typisk være flimring for øynene, lyd og lysskyhet, kvalme, oppkast og hjertebank. Vanlig migrene har lignende type hodepine som klassisk migrene, men uten aura i forkant. Vanlig migrene er mer utbredt enn klassisk migrene.

Det er viktig å huske på at en migrenepasient kan ha flere typer hodepine, i tillegg til migrene, noe som kan gjøre sykdomsbildet mer komplisert. Kiropraktoren kan hjelpe å finne ut av hvilken eller hvilke hodepiner du plages av.

Årsak til migrene
Det er fortsatt mye uvisshet rundt hva migrene egentlig skyldes. Men en har idag nok kunnskap til å kunne si at migrene skyldes en komplisert kombinasjon av faktorer, både arvelige og ervervede. Anfallene ser ut til å skyldes biokjemiske reaksjoner i den delen av nervesystemet som regulerer blodsirkulasjonen i hjernen. Dette virker å kunne skape betennelse i venesystemet i hjernen, som gir en plagsom hodepine.

Migrenepasienter har vist seg, på grunn av ovennevnte årsaker som biokjemiske reaksjoner i hjernen, å ha en senket smerteterskel. Årsaken til at kiropraktorer kan hjelpe migrenepasienter er sannsynligvis fordi kiropraktorbehandling fjerner smertekilder i nakken slik at opplevelsen til smerte og hodepine minsker eller forsvinner.

Hva kan man gjøre ved et migreneanfall?
Det kan være lindrende å oppsøke et stille, kjølig og mørkt rom ved et anfall. Kjøl ned pannen med kalde omslag. Moderne migrenemedikamenter kan gi effektiv lindring og stoppe eller utsette anfall hos mange.

Slik kan du selv forebygge
Hvilke faktorer som utløser migrene kan være mange og variere fra person til person, og det er derfor viktig å prøve seg frem systematisk etter eliminasjonsmetoden. Å føre en hodepinedagbok kan være nyttig. Migreneutløsende faktorer som kan være viktig å holde et øye med er:

Intoleranse for enkelt matvarer og drikke, et eksempel er sjokolade.
Hormonelle faktorer som menstruasjon og graviditet.
Gode råd om hvordan unngå migreneanfall, samt behandling, kan kiropraktoren gi.

IDRETTSKADER

NAKKESMERTER

Nær halvparten av alle kiropraktorens pasienter oppsøker hjelp for ulike nakkeproblemer. Nakkens funksjoner er mange og kompliserte. Bevegelsene i nakken består av et intrikat samspill mellom ledd, følsom og dyp muskulatur, samt store deler av nervesystemet. Vi er helt avhengige av at dette samspillet fungerer optimalt for å holde balansen, utføre presise bevegelser og orientere oss etter sanseinntrykk fra syn og hørsel. En feilfunksjon i nakken, som et låst ledd eller stram nakkemuskulatur, vil kunne påvirke en eller flere av disse områdene og gi et variert aspekt av symptomer, som nakkesmerter, armsmerter, hodepine eller svimmelhet.

Årsaker
Akutte nakkesmerter kan oppstå uten noen tilsynelatende betydelig ytre årsak eller direkte skade. Ofte har man ligget feil, eller pådratt seg en feil bevegelse uten å ha vært klar over det. Anspenthet pga stress, konsentrasjon eller irritasjon kan være med å gjøre nakken anspent. Ugunstige arbeidsstillinger eller sovestillinger kan forårsake nakkeproblemer, akutt eller over tid. Trekk kan også skape anspenthet i nakken og nakkelåsninger eller muskelkramper.

Når nakken låser seg eller stivner til er det viktig å komme til behandling tidlig, før det utvikler seg til et sammensatt smertebilde som inkluderer ryggsmerter, utstrålende smerter til skulder og arm, svimmelhet, hodepine, ansiktssmerter eller nedsatt konsentrasjon.

Kiropraktoren er spesialist i å diagnosere nakkeproblematikk og behandle dem. Internasjonale studier viser at behandling hos kiropraktor er en trygg og effektiv måte å bli kvitt smerter og andre symptomer på.

Store smerter med foroverbøyning av nakken SAMMEN MED feber kan indikere mulig hjernehinnebetennelse og man bør i slike tilfeller oppsøke lege snarest. Dette forekommer sjeldent.

Kiropraktisk behandling av nakkesmerter:
Kiropraktoren søker å gjenopprette normal funksjon og bevegelse i nakkens bevegelsesapparat. Tverrfaglig samarbeid kan være nyttig og ved Brageklinikken bruker vi også andre behandlere, som fysioterapeut eller massør, for å oppnå best mulig resultat. Metoder som brukes inkluderer: 

Dette kan du selv gjøre
Kuldepakninger på området i nakken smerten ligger kan være veldig effektivt for å dempe betennelse og smerte. Veksling mellom bevegelse og avslapping kan være med å gjenopprette funksjonen i nakken og dempe smertene. Har ikke smertene avtatt innen to- tre dager anbefales det å oppsøke kiropraktor for undersøkelse og behandling. Om nakkesmertene gjør at det er umulig å gå på jobb kan kiropraktoren skrive ut sykemelding.

SENEBETENNELSE

Senebetennelser, også kalt tendinitter, skyldes akutt eller kronisk overbelastning i muskler og deres respektive sener. Betennelsesdempende medisiner fjerner ofte betennelsen, men ikke årsaken til betennelsen. Behandling av den underliggende årsaken derimot fjerner betennelsen og forebygger at den kommer tilbake igjen.

Våre behandlere har god erfaring med undersøkelse og behandling av senebetennelser.

Årsak
Alle muskler er festet i begge ender til ben, via sener. Ved bruk blir disse senene strukket og hvis disse senene blir strukket feil eller for mye så oppstår etterhvert skader i vevet og deretter smerte. Dette kaller vi senebetennelse. Akillessenen i ankelen, sener rundt kneet, skulderleddet, albueleddet og håndleddet som er mest utsatt, og derfor oppstår senebetennelser oftest her, men betennelse kan potensielt oppstå i alle sener.
Feilbevegelse i selve leddet som senen er knyttet til er ofte en årsak til hvorfor betennelser oppstår, og derfor er behandling av selve leddet hos kiropraktor ofte effektivt for å få vekk betennelser. Andre typiske årsaker er stramme knuter og spenninger i muskulaturen til selve senen. Dette fører til feilbelastning av senen og senen blir derfor betent.
 
Behandling
Behandling hos kiropraktor, fysioterapeut eller massør har god effekt på slike muskelplager og derfor også senebetennelsene som følger med. 

Er du i tvil om hva din senebetennelse skyldes, eller plages du med en senebetennelse som ikke gir seg, eller som kommer tilbake igjen og igjen, ta kontakt og få en undersøkelse hos en av våre behandlere. De finner årsaken og også best egnet behandling for ditt problem.

SKULDERPLAGER

Plager i skulderen er svært vanlig og kan ha flere ulike årsaker. Behandlere ved Sentrumklinikken har lang erfaring med diagnose og behandling av skulderproblematikk.

Fellesnevnere for de vanligste skulderlidelsene er akutt skade eller feilbelastning over tid. Skulderbladenes stilling og støttemuskulatur rundt selve skulderleddet spiller en spesielt viktig rolle ved skulderens funksjon. Dersom skuldermekanikken ikke fungerer, vil dette gi feilbelastninger og smerter i skulder, nakke, rygg og armer.

Det er også viktig å huske på at leddlåsninger og muskelspenninger i nakke og øvre rygg er en hyppig årsak til skuldersmerter.

De vanligste skulderdiagnosene:

Muskelsmerter (skuldermyalgi)
Dette er noe de fleste av oss har erfart. Hvis muskulaturen feilbelastes over lengre tid vil det dannes triggerpunkter i muskulaturen. Disse punktene kan gi smerte lokalt i skulderen, eller referert smerte i relaterte områder som armer, nakke, hode og rygg. Kiropraktoren er ekspert i å finne og behandle disse triggerpunktene.

Akutte skulderskader
Disse skadene forekommer spesielt innen idretter med risiko for fall og kollisjoner, men kan også oppstå i helt vanlige situasjoner. Fall og kollisjon på skulderen vil kunne gi betennelser, skader på bindevev og nedsatt bevegelse i skulderen. Om smertene ikke har avtatt innen en uke vil behandling av skulderen hos kiropraktoren være nødvendig.

Senebetennelse i skulderen (supra-og infraspinatustendinitt)
Musklene som ligger tett rundt skulderleddet og som har en stor rolle i stabilisering av skulderleddet kan bli betente. Det er vanligst med betennelse i musklenes sener, som blir tykke og hovne og kommer i klem når armen løftes over hodet. Dette kalles ofte for impingement syndrom. Senebetennelser kan ofte behandles ved å finne lokale spasmer i den relaterte muskulaturen, som ofte er årsaken til at betennelsen i senen oppsto. Ved å behandle muskelen med trykk, massasje og tøyning vil senen få den avlastningen den trenger, og betennelsen vil gradvis avta. Det vil også kunne være nedsatt bevegelse i selve skulderleddet som er opphav til senebetennelsen, og da vil en kiropraktisk manipulasjon være nødvendig. 

Frossen skulder
Når det oppstår en betennelse i skulderleddets leddkapsel kalles dette frossen skulder, eller adhesiv kapsulitt. Årsaken til frossen skulder er ofte vanskelig å vite. Tilstanden er svært smertefull den første tiden, samtidig som skulderleddet tilstivnes og vanskeliggjør løft av armen. Smertene vil avta etterhvert, men skulderleddet vil forbli stivt i mange måneder. De fleste blir bra og får bevegeligheten tilbake i løpet av 1-2 år. Frossen skulder er ikke veldig vanlig, og i mange tilfeller er korrekt diagnose tendinitt fremfor frossen skulder. Det er viktig å få korrekt diagnose da behandling og prognose er svært forskjellig mellom diagnosene. Våre behandlere kan gjøre dette.

Behandling
Behandling kan bestå av en rekke behandlingsmetoder avhengig av diagnose. Behandleren bruker i hovedsak hendene for å gjenopprette normal funksjon i ledd, muskler, bindevev og nervesystem. 

Ved valg av behandlingstrategi for den enkelte pasient, legger behandleren vekt på å se pasienten i en helhetlig sammenheng. Hvis det foreligger mistanke om at skuldersmertene skyldes annen sykdom, vil du bli henvist til videre undersøkelser hos lege.

Om du er usikker på hva smertene eller plagene i eller omkring skulderen skyldes så ta kontakt så vil våre behandlere kunne undersøke skulderen, gi en diagnose og hva som er best egnet behandling.

SVIMMELHET

Svimmelhet er en av våre vanligste helse-plager og et symptom på at kroppens balansesystem ikke fungerer som det skal. Dette kan det være mange årsaker til, men det er mange som ikke er klar over at nakken er et viktig balanseorgan, og kiropraktisk behandling kan hjelpe mange som plages av svimmelhet.

Ordet svimmelhet er en generell beskrivelse og kan oppleves forskjellig fra person til person. Svimmelhet kan oppleves som det å være ustabil og ustø, eller en gyngende eller vaklende følelse. Man kan også føle seg ør i hodet og at det svartner for øynene. Noen kan også føle at rommet går rundt og rundt, eller at en selv roterer, et symptom som på medisinsk fagspråk kalles for vertigo. Hvilken type svimmelhet en pasient plages med kan være mange, og de forskjellige er beskrevet nedenfor. Kiropraktoren kan finne årsaken og riktig behandling for din svimmelhet.

Skulle svimmelheten ledsages av symptomer som hørselstap, kraftig øresus, synsforstyrrelser, feber, kraftig hodepine, hjertebank, brystsmerter eller pustevansker, bør du kontakte lege for å utelukke underliggende sykdomstilstander.

Krystallsyke –  også kalt godartet stillingssvimmelhet, eller BPPV. 
Den er en svært vanlig form for svimmelhet. Varer i kort tid, og da ofte i forbindelse med en bevegelse eller posisjon av hodet.

Krystallsyke skyldes små krystaller i innerøret som kommer ut av posisjonen sin og går inn i væskefylte kanaler. Disse kanalene er meget viktige for balansesansen, og bevegelse av disse krystallene, ved bevegelse av hodet og kropp, setter igang en forstyrrelse i kanalene og en opplevelse av svimmelhet. Krystallsyke er i de fleste tilfeller enkle å behandle med en trygg manøver som kiropraktorene behersker.

Se eget menypunkt for krystallsyke

Nakkerelatert svimmelhetnogså kalt cervicogenisk vertigo
En svært vanlig form for svimmelhet. Den er mild til moderat form for svimmelhet. Svimmelheten kommer og går iløpet av dagen. Den er ofte relatert til hode eller nakkebevegelser eller posisjon. Denne typen svimmelhet responderer meget godt til kiropraktisk behandling av nakken.

Betennelse på balansenerven også kalt Vestibularisnevritt
Mest sannsynlig fra en virusinfeksjon på selve balansenerven fra innerøret. Infeksjonen kommer oftest fra hals, bihule eller øre. Mer konstant svimmelhet, som ikke avhenger av hode eller kroppsposisjon. Forsvinner som oftest av seg selv etter 3-6 uker, sjeldent plagsomt over lengre perioder

Menieres
Svimmelhet kommer i anfall, med voldsom svimmelhet, lyder i det ene øret og hørsetstap som øker under anfall, Hørselen vil med tid svekkes, og ledsages av tinnitus. Man kan også få en følelse av tetthet i øret.
Årsaken til Menieres er ukjent, men sannsynligvis spiller flere faktorer en rolle, bl.a virus, arvelige faktorer og visse typer allergier eller matvareintoleranser. Disse faktorene ser ut til å øke eller minke mengden av væske i innerøret som påvirker balansesansen. 

De vanligste formene for svimmelhet er ufarlige og kan ofte behandles trygt og effektivt hos kiropraktoren. Gjennom et sett av tester, undersøkelse av nakkens funksjoner og nevrologiske utredninger vil kiropraktoren kunne sette en diagnose og finne mest effektiv behandling for akkurat denne diagnosen. Skulle videre utredning være nødvendig kan kiropraktoren henvise videre til annen spesialist.
Feilfunksjoner i nakken kan også forsterke andre svimmelhetstilstander, og en undersøkelse hos kiropraktoren kan finne ut om svimmelheten kan fjernes helt eller delvis.

Er du i tvil vedrørende din svimmelhet, ta kontakt så vil en av våre behandlere undersøke og finne årsaken til din svimmelhet.

TENNIS / GOLFERS ALBUE

Tennisalbue eller golfalbue er en senebetennelse på utsiden eller innsiden av albueleddet, og som kan gi lokale smerter eller smerter ned i fingre eller opp i skulder. Man trenger ikke være tennisspiller eller golfspiller for å få denne plagen. Den er svært vanlig og behandling hos kiropraktor kan være veldig effektivt for å fjerne smertene.

Årsak
Plagene skyldes ofte overbelastning, ofte pga mye bruk av fingrene. Dette kan være tastaturbruk i jobb, eller bruk av instrumenter eller verktøy som skrujern og hammer og slikt. Musklene som styrer mange av fingrenes bevegelser festes oppe på utsiden eller innsiden av abluen, og overbelastninger av denne muskulaturen fører til senebetennelse i disse muskelfestene.

Behandling
Tennis- eller golfalbue behandles stort sett likt som andre senebetennelser. Her er det viktig med en tverrfaglig innfallsvinkel hvor man bruker flere behandlingsformer for å fjerne betennelse samtidig som man øker funksjonen i leddet og bindevevet omkring slik at man unngår at nye betennelser blusser opp.

Kiropraktoren, fysioterapeuten eller massøren behandler senebetennelser, ofte i samarbeid med hverandre, og de fleste pasientene responderer godt til behandlingen. Våre behandlere har god erfaring med tennis- og golfalbue.

 

KNESMERTER

Knesmerter er et vanlig problem og behandling av knær gir ofte gode resultater.
Ofte plages mosjonister og idrettsutøvere, men også andre er plaget med smerter i og omkring kneet. Det er en vanlig oppfatning at knesmerter ofte skyldes en skadet menisk, men faktisk er det langt oftere et problem knyttet til musklene som omgir kneet som er årsaken til smertene i kneet. Menisken er ofte ikke årsaken. En grundig undersøkelse i forkant vil kunne fortelle hvor smertene kommer fra og hva som er best egnet behandling for dette problemet.

Vanlige årsaker til knesmerter
Kneproblemer kan ofte være så enkelt som et overstrukket muskelfeste eller et leddbånd. Andre ganger er det stram muskulatur i låret som fører til overbelastning over tid. Dette kan gi betennelse bak kneskålen og i muskelfestene rundt kneet. Dette er veldig vanlig og noe vi ser ofte når det oppstår smerter rundt kneleddet. Knesmerter kan også komme fra et ankel, hofte eller ryggproblem. Disse årsakene vil ikke kunne vises på et MR. Kun en grundig klinisk undersøkelse vil kunne avdekke dem og det er utarbeidet mange kliniske tester som kan brukes til å finne hvilket vev som mest sannsynlig er involvert og hva smertene skyldes.

KOLIKK

Et barn som skriker ustanselig kan få selv den sterkeste av oss til å gro grå hår. Heldigvis er det ofte hjelp å få. Mange kolikkbarn responderer godt til behandling hos kiropraktor.
Kolikk-diagnosen betyr unormalt mye skriking. Hva skrikingen skyldes er det ingenting diagnosen sier noe om. De fleste babyer skriker når de er sultne, og når de er trøtte. Så skriking hos et spedbarn er ikke unormalt. Men noen barn skriker betraktelig mer enn hva som kan oppfattes som normalt. Disse babyene ser også ut til å ha mye ubehag, noe de ofte viser gjennom kroppspråket. Urolighet, anspenthet, trykking, kaving og mye luft er vanlige observasjoner hos et barn med kolikk. Mange barn med kolikk inntar rare posisjoner, tilsynelatende fordi det virker avslappende. Andre ser ut til å ikke helt finne roen, og disse barnene får ofte ikke foreldrene like mye kontakt med de første månedene.

Årsak
Mange mener at smerter i mageregionen er årsaken til kolikk. Men mye tyder på at dette bare er en del av det totale bildet. De fleste nyfødte er mest sannsynlig meget anspente i kroppen når de blir født, både pga fødselen, men også fordi de har ligget trangt inne i magen den siste tiden. Noen har til og med delt magen med en og kanskje to andre individer. Og noen har ligget i seteleie eller rett og slett bare forkjært. Når så babyene får begynt å rørt på seg etter fødselen så vil de fleste løsne opp og ikke være like stive og støle. Men med noen babyer skjer nok ikke dette, og de opplever et ubehag pga stive og støle muskler, oftest i nakke og rygg. Dette igjen kan føre til anspenthet i mageregionen og mest sannsynlig forstyrrelser i tarmsystemet.

Samlet fører dette til en baby som opplever mye ubehag, og som ikke finner noen god stilling å være i fordi musklene verker. Derfor skriker de mye, er urolige og inntar mange rare posisjoner.

Behandling
Kiropraktorbehandling har vist seg å ha god effekt på barn med kolikk. En klinisk undersøkelse viser ofte disse områdene i nakke eller rygg som er anspente. Og gjennom tøyning av disse anspente områdene blir spedbarnene mer avslappet, og ikke minst skriker mindre. Behandlingen er helt trygg for barnet.

Våre behandlere har god erfaring med undersøkelse og behandling av barn med kolikk eller kolikklignende symptomer. 

KRYSTALLSYKE

Krystallsyke er en vanlig form for svimmelhet som ofte kjennetegnes av plutselig kraftig svimmelhet ved visse bevegelser og som avtar relativt fort. Kiropraktorbehandling er meget effektivt for denne type svimmelhet.

Krystallsyke skyldes små krystaller i innerøret som kommer ut av posisjonen sin og går inn i væskefylte kanaler. Disse kanalene er meget viktige for balansesansen, og bevegelse av disse krystallene, ved bevegelse av hodet og kropp, setter igang en forstyrrelse i kanalene og en opplevelse av svimmelhet. Krystallsyke er i de fleste tilfeller enkle å behandle med en trygg manøver som kiropraktorene behersker.

Dersom du opplever svimmelhet og ønsker å vite om dette skyldes krystallsyke kan våre kiropraktorer utføre en undersøkelse som gir en god indikasjon på om pasientens svimmelhet skyldes krystallsyke eller ikke.

ANKELSMERTER

Ankel og/eller fotsmerter er et vanlig problem og ofte relatert til et overtråkk eller feilbelastning over tid. Men smertene kan også skyldes andre årsaker og det er derfor viktig å alltid gjøre en god undersøkelse i forkant av behandlingen slik at man finner riktig årsak til smertene og deretter hva som er best mulig behandling for den aktuelle årsaken.

Smerter i ankel- og fotregionen kan skyldes en lokal skade, som for eksempel overtråkk eller andre strekkskader, idrettsskade eller annen form for traume eller ulykke. En annen mulig årsak er vedvarende feilbelastning som skaper irritasjon i vevet i og omkring foten. Smertene kan også komme fra systemisk sykdom som skaper hevelser i og omkring ankel og fot, men det er mer sjeldent. Det er også viktig å huske på at smerter i fot og/eller ankel kan være refererte smerter fra et problem et helt annet sted. Eksempler på dette er isjiassmerter fra en ryggprolaps, eller refererte smerter ifra stive ledd og stramme verkende muskler i korsrygg, sete, bekken eller ben.

KJEVESMERTER

Kjeveleddet er som alle andre ledd, et ledd som kan bli irritert og gi smerter. Irritasjon i og omkring leddet kan føre til knepping og/eller smerter og kiropraktisk behandling kan gi stor lette.

Kjeveleddet er delt i to deler, med en liten hard geledel, som kalles en disk, imellom de to delene. Ved åpning av leddet blir leddet dratt fremover slik at den øvre og den nedre delen av leddet forflytter seg horisontalt i forhold til hverandre. For at dette skal være mulig må disken imellom forflytte seg fremover. Derfor er disken forankret til leddet i bakkant samtidig som det er festet til kjevemuskler i forkant som drar disken fremover.

Årsak
Plager som muskelknuter og muskelspenninger i musklene som åpner og lukker kjeveleddet, spesielt musklene forbundet med kjeveleddsdisken, kan føre til kjeveleddslåsninger og med det smerter og plager.

Symptomer
Problemer med kjeveleddet merkes som oftest som et lite irriterende klikk når munnen åpnes. Dette er et relativt vanlig og harmløst fenomen, men problemene blir imidlertid verre når de begynner å føre med seg andre problemer som smerter ved gjesping, hodepiner, svimmelhet og forstyrrelser med hørselen. Kjeveleddet kan låse seg i åpen stilling, det vil si at det er vanskelig og ofte smertefullt å lukke munnen. Dette er ikke så vanlig. Det er vanligere å låse kjeven i lukket stilling. Det vil si at kjeven ikke lar seg åpne helt opp, og forsøk på å åpne kjeven gir smerter. Smertene kan være i selve leddet rett foran øret, eller det kan gi smerter i kjevebenene og av og til tannpine.

Hvis du er usikker på hvor smertene i kjeven kommer fra så har våre behandlere lang erfaring med smerter og plager i og omkring kjeven. Gjennom en grundig undersøkelse finner man årsaken til plagene og dermed riktig behandling for nettopp det problemet.