Blodpropp | Dyp Venetrombose

Det er viktig å gå til legen ved mistanke om blodpropp i leggen. Dyp venetrombose (DVT) er blodpropp i en av kroppens dype vener. Dersom deler av proppen løsner og føres med blodstrømmen til lungene, kan det være livstruende. 

Ultralyd undersøkelse er et raskt og effektivt verktøy til å utelukke eller diagnostiserer blodpropp i leggen.